Pályázati kiírás letöltése PDF-BEN

Segédlet a Tetőfedő Pályázathoz

1.0. A pályázat célja
A Pályázat célja a TERRÁN tetőcserepekkel igényesen megtervezett és szakszerűen kivitelezett épületek megismertetése és népszerűsítése mind a szakmai, mind az építkezni szándékozó érdeklődőkkel.

2.0. A részvétel feltételei
2.1. Pályázni lehet bármely – 2020. január 1. után – Magyarországon TERRÁN tetőcseréppel készült új vagy felújított lakó- és középülettel, illetve üdülővel, nyaralóval, mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi vagy egyházi épülettel.
2.2. A pályázaton történő részvételhez az építtető/tulajdonos és – építésiengedély-köteles kivitelezés esetén – a tervező hozzájárulása is szükséges.
2.3. A pályázaton olyan tetőfedők, kivitelezők indulhatnak, akik a benevezett épület jogosult kivitelezői, a pályázat feltételeit kötelezően elfogadják, a pályázat benyújtásával kijelentik, hogy az adatkezelési szabályzatban foglaltakat megismerték, személyes adataik kezeléséhez hozzájárulnak.

3.0. Kizáró okok
3.1. Kizáró okot jelent, ha a pályázó a Bíráló Bizottság bármely részvevőjének hozzátartozója, munkaviszony szerinti közvetlen felettese vagy beosztottja.
3.2. A hiányos, vagy a kiírási feltételeknek nem megfelelő pályázatokat a Bíráló Bizottság indoklás nélkül kizárhatja.

4.0. A Bíráló Bizottság
A bírálatra és a díjak odaítélésére a BME, az ÉMSZ, a TEGY és a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. szakembereiből álló Bíráló Bizottságot kértünk fel.

5.0. A pályázati díjak, elismerések
5.1. A beérkező pályázatok legjobbjait a Bíráló Bizottság I., II. és III. díjjal ismeri el.
5.2. A díjak mellett a Bíráló Bizottság egyéb külön elismeréseket is adhat.
5.3. Az I-III. díjat valamint különdíjat elnyert pályázatokat a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. saját költségén benevezi az ÉMSZ “Év Tetője Nívódíj” pályázatra.
5.4. A díjat a jelentkezési lapon megjelölt kivitelező tetőfedő kapja. Több pályázó esetén a díj – egymás között – megosztható.
5.5. A pályázatokban szereplő fotókat saját kiadványainkban felhasználhatjuk.

6.0. A Pályázati anyag
6.1. A pályázaton való részvétel a pályázati anyag tartalmi és formai szempontból egyaránt hiánytalan benyújtásával történhet.
6.2. Pályázati alapadatok
A pályázatban meg kell adni a kivitelező, az épület, az építtető és (engedélyköteles tevékenység esetén) a tervező adatait. A Pályázat elengedhetetlen része az Építtető(k) és Tervező(k) által aláírt hozzájáruló nyilatkozat.

Építtetői/tulajdonosi nyilatkozat letöltése
Tervezői hozzájárulási nyilatkozat letöltése
Kivitelezői hozzájárulási nyilatkozat letöltése

6.3. Fényképek
A pályázathoz az épületet és a tetőt különböző nézetben bemutató, valamint a tető részletképzéseit bemutató fényképeket kell csatolni. A pályázat érvényességének feltétele, hogy legalább 10 db értékelhető (megfelelő felbontású és élességű) fényképet tartalmazzon. Legalább 2 fényképnek az épület egészét kell ábrázolnia, legalább 8 képnek a részletképzéseket kell bemutatnia építés közben és elkészült állapotában. Tetőfelújítás esetén az eredeti állapotot is dokumentálni kell.

7.0. A Pályázat benyújtása
A pályázat elektronikus úton nyújtható be a palyazat.terranteto.hu oldalon, amely 2023. augusztus 1-től elérhető.

8.0. Bírálati szempontok
A tetőfedés kivitelezésének szakszerűsége (alátéthéjazat, fedés, gerinc- és hajlatképzés, átszellőzés, hófogás, tetőkiegészítők stb.) mellett az épület és a tetőforma összhangja, valamint az épület és a fedés összképe.
Az előválogatáson előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek az épület egészét és a részletképzések szakszerűségét is bemutatják.

9.0. Az értékelés folyamata
Az értékelésre két lépésben kerül sor:
A beérkezett fotók alapján előválogatásra kerül sor, majd a második körben az időközben a helyszínen is megtekintett épületek közül a Bíráló Bizottság kiválasztja és rangsorolja a díjazottakat.

10.0. Határidők, dátumok

A pályaművek beadási határideje: 2023. október 31.
Eredményhirdetés: 2024. február

A pályázathoz minden egyes pályázónak sok sikert kívánunk!

Adatkezelési tájékoztató

További információ:
Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.
Telefon: 06-69/569-950 (267-es mellék)
E-mail: